A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Szalai Miklós (MTA BTK Történettudományi Intézet): Utópikus-e Marx szocializmus-képe?
című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2015. május 12. 16:00

Absztrakt:
A marxi szocializmussal kapcsolatos történelmileg, politikai okokból kialakult félreértések korrigálása után a Marx szocializmusának megvalósíthatóságával kapcsolatos kérdésfeltevés leszűkíthető arra a kérdésre: modern, komplex és gyorsan változó gazdaságban megvalósítható-e a hatékony tervezés? A tervezés elleni, az emberi természetből, illetve a közgazdaság-tanból vett (hayeki) érvek végül is nem konkluzívak, illetve az információ technológiájának fejlődése meghaladta érvényességüket. Ezért a marxi szocializmus nem feltétlenül utópikus; azonban a modern társadalomban hiányzik az a társadalomszervező erő, amely megvalósíthatóságához szükséges lenne, mert a Marx által feltételezett szocialista irányú társadalomszervező mechanizmusok: a tőke koncentrációja és centralizációja, illetve a proletariátus növekvő homogenizálódása és kollektív tudatossága nem, illetve nem olyan mértékben működnek, ahogyan Marx várta.