Jász Borbála 
 
 

fiatal kutató

Email: jasz.borbala at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Modern filozófia- és eszmetörténet

Telefonszámok
Szobaszám
 

+ 36 1 224 6700/4181

B.7.28.

Kutatási terület
 

a két világháború közötti építészetelmélet és filozófia kapcsolata, a második világháború utáni építészetesztétika

Kutatási projekt
 

Magyar Filozófiai Archívum

Fenntartható városi fejlődés - filozófiai, szociológiai és történeti elemzések, litván-magyar bilaterális projekt

Oktatási tevékenység
 

BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

“Symmetry as the symbol of power in architecture: The Baroque and its heritage”, Symmetry: Culture and Science 32 (2021), 3, 421–430.

“Polish and Hungarian Parallels in Socialist Architecture Theory”, in: Mester, Béla; Smoczyński, Rafał (eds.), Lords and Boors – Westernisers and ‘Narodniks’: Chapters from Polish and Hungarian Intellectual History, Budapest: Gondolat - Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy, 2020, 43-52.

“Utopia Brought into Life: Socialist City Planning”, Thomas Project: a border journal for utopian thoughts, 12 (2019), 1, 148–161.

“Architecture Theory and Analytic Philosophy in the Interwar Period”, Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies 14 (2018).

“Mental Map of the City: Elements of Visual Argumentation and Creativity in Modern City Planning”, Creativity Studies 11 (2018), 2, 284–293.