hevizi otto 
 
 

tudományos tanácsadó

Email: hevizi.otto at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Ismeretelmélet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4157
 
B.7.14.
Kutatási terület
 

filozófiatörténet (Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Lukács), esztétika, etika

Kutatási projekt
 

Oktatási tevékenység
 

Debreceni Egyetem Filozófiai Intézet, habil. egyetemi tanár

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Teóriák stílusai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2021. (digitális kiadás)

Tempus absconditum. Rejtőzködő idő: Tizenkét előadás Kant időfilozófiájáról, Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Kalligram Kiadó, Budapest, 2021.

Diaphoron: Rendhagyó bevezetés a filozófia terébe, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020. (digitális kiadás)

A Liget, a Sétány, a Csarnok és a Kert: A filozófia színterei, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Kalligram Kiadó, Budapest, 2018.

„Fordított világok univerzuma”, Jelenkor: Irodalmi és művészeti folyóirat 61 (2018), 7-8, 815-827.