A Filozófiatörténet és Eszmetörténet Osztály korszerű történetírói módszerekkel és filológiai kompetenciákkal a nemzetközi színvonalú modern filozófiatörténeti kutatás intézeti platformjaként szolgál, hozzájárulva a magyar filozófiatörténet nemzetközi kontextusba helyezéséhez. Az egyetemes filozófiatörténet kutatása mellett elindította a magyar filozófiatörténet rendszerszerű forráskiadását, melynek súlypontjait az eddig csak idegen nyelven (pl. latinul) hozzáférhető vagy kéziratos művek alkotják (pl.: Eötvös levelezés, Szontagh emlékiratok, a magyar korai fenomenológia és a Kant-vita dokumentumai). Létrehozta és folyamatosan fejleszti a digitális bölcsészeti módszereket alkalmazó Magyar Filozófiai Archívumot.

Gángó Gábor

Email: gango.gabor at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4188

Hangai Attila

Email: hangai.attila at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4181

Hörcher Ferenc

Email: horcher.ferenc at abtk.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4135

Kovács Dániel

Email: kovacs.daniel at abtk.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4181

Kovács Gábor

Email: kovacs.gabor at abtk.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4191

Mester Béla (osztályvezető)

Email: mester.bela at abtk.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4191

Németh Attila

Email: nemeth.attila at abtk.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4135

Schmal Dániel

Email: schmal.daniel at abtk.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4188

Szabados Bettina

Email: szabados.bettina at abtk.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4175

Szécsi Gábor

Email: szecsi.gabor at abtk.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4180

Varga Péter András

Email: varga.peter at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4176