Műhelyvita Tattay Szilárd "Lehetséges-e a személy jogait a tulajdon fogalmára alapozni? A ‘dominium’, a ‘tulajdon’ és az ‘önmagunk feletti tulajdon’ fogalmainak történeti elemzése" c. tanulmányáról.

  • Opponensek: Hörcher Ferenc (MTA BTK Filozófiai Intézet) és Fekete Balázs (MTA TK JTI)
  • Időpont: 2014. február 20. 10:00
  • Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)