Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt

Csejtei Dezső
Válságok és párhuzamok: Augustus principátusa az EU jövője? című előadására.

Az előadás időpontja: 2015. január 20., 16:00
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., Pepita terem.

Az előadás alapját David Engels 2014-ben német nyelven megjelent könyve képezi: Auf dem Weg ins Imperium. A kiindulópontot az jelenti, hogy az EU jelenleg több szempontból is komoly válsággal küzd. A szerző a válságból kivezető kiút lehetőségét vizsgálja, mégpedig egy átfogó történetelméleti-történetfilozófiai elemzés segítségével: összeveti az Unió jelenlegi válságjelenségeit azokkal a válságtünetekkel, melyeket a római köztársaság késői korszaka, valamint a korai császárság mutatott. A gazdag történeti anyagot felvonultató elemzés végkövetkeztetése az, hogy a kiút az EU esetében is az, ami a római köztársaság esetében volt: egy impérium megteremtése.
Az előadásban e problémakör kibontására és diszkussziójára kerül sor.