A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Kollokvium a (magyar) irodalom- és filozófiatörténet-írásról
című programjára.

2015. ápr. 28. 15–18 óráig
MTA BTK Filozófiai Intézet, 1014. Bp. Országház u. 30. Pepita terem.

A beszélgetőtársak irodalomtörténészek, akiknek az irodalomtörténet-írás kérdéseivel kell szembenézniük. Segít-e egy más terület történetírása a filozófiatörténet megírásában? Lehet-e köze egymáshoz a két vállalkozásnak? Hogyan alkot történetet az irodalomtörténész? Van-e létjogosultsága, értelme a szakadozott történetnek? Mennyire kell odafigyelni a magyar és mennyire a külföldi hagyományra? Mérjük-e a magyar történetet a külföldi kánonhoz?
Ilyen kérdéseket vetnek fel a vitaindítók: Bezeczky Gábor, Hajdu Péter, Kálmán C. György. (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Irodalomelméleti Osztály)