Hörcher Ferenc, az MTA BTK Filozófiai Intézet igazgatója idén is tart vendégelőadásokat a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen. Április 28-án 17 órától a Történettudományi Intézetben Eötvös József: A Kelet népe és a Pesti Hírlap címmel, majd 29-én a Filozófiai Intézetben Liberalizmus és kultúra viszonya Széchenyi és Eötvös gondolkodásában 1848 előtt, illetve a politológia szakon Szív és ész csatája, avagy populista vádak a Pesti hírlapról folytatott reformkori vitában címmel.