Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent az Ismeretelmélet Osztály keretében működő OTKA kutatócsoport A megtestesült elme. Fókuszban a test című tanulmánykötete. A tíz tanulmányt tartalmazó kötet elérhető a kiadó honlapján.

Oktatók és hallgatók számára a könyv hozzáférhető EduID kóddal és jelszóval; a belépés az Akadémiai Kiadó más digitális kiadványaihoz is hozzáférést biztosít.

Tartalom:

Szituáció és test. A „testbeli elme” mint metafizikai elmélet és mint kognitív modell (Sutyák Tibor)

Önkonstitúció és megtestesülés. Vázlatok a minimális elme egy fenomenológiai megalapozású feltárási kísérletéhez (Marosán Bence Péter)

Csak a testemen keresztül. Kontempláció és fogalmi gondolkodás a megtestesült elme tézisének fényében (Danka István)

Megtestesült és kiterjesztett elme – Kontrasztok és metszéspontok (Kondor Zsuzsanna)

Megtestesült fogalmak. A fogalom-empirizmus alapjai a megtestesült kogníció tudományában (Kékesi Balázs)

A testesültség mint az elme átfogó modelljének kognitív és idegtudományi korlátai (Forgács Bálint)

Az én megtestesültségem: a testérzet, zavara és ennek hatása az én-érzetre (Balogh Zsuzsanna)

A testcsere-paradoxon és az elme megtestesültsége (Ambrus Gergely)

Tudattalan és test (Ullmann Tamás)

Embodiment vagy exbodiment? Testesülés és testetlenülés ritmusai (Vermes Katalin)