pontor_jeno.jpg
 
 

tudományos munkatárs (OTKA)

Email: pontor.jeno at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Ismeretelmélet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4186
 
B.7.18.
Kutatási terület
 

ismeretelmélet, elmefilozófia, metafizika

Kutatási projekt
 

2019–2023 A fenomenológiai tényektől a filozófiai elméletekig. NKFIH/OTKA K 132 911

Oktatási tevékenység
 

ELTE BTK Filozófia Intézet

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

„Idealista tendenciák a kortárs elmefilozófiában”, Elpis 14 (2021), 1, 73–99.

„Lehet-e a priori módon érvelni a tézis mellett, hogy nem tudunk a priori semmit?”, in: Bernáth László, Kocsis László (szerk.): Az igazság pillanatai? -Metafilozófiai válaszok a szkeptikus kihívásra, Budapest: Pesti Kalligram, 2021, 207–224.

Pöntör Jenő, Tőzsér János: „David Lewis (1966)”, Korunk, 2016, 6, 28–38.

„A perceptuális idealizmus mint a szkeptikus kihívásra adott válasz”, Magyar Filozófiai Szemle, 2015, 3, 121–135.

„Magyarázat és fizikalizmus”, in: Márton Miklós, Molnár Gábor, Tőzsér János (szerk.): Realizmus, magyarázat, megértés, Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2015, 13–30.