A hazai és nemzetközi műemlékvédelem aktuális elméleti kérdéseinek és gyakorlati tendenciáinak interdiszciplináris vizsgálatát tűzte ki célul az az együttműködés, amely első nyilvános megjelenésének a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Politika- és Államelméleti Kutatóintézet szemináriuma adott otthont 2021. május 5-én. A szemináriumon Hörcher Ferenc filozófus, eszmetörténész kezdeményezésére Fejérdy Tamás építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, címzetes egyetemi tanár és egyetemi docens, Körmendy Imre építészmérnök, urbanista, a Magyar Urbanisztikai Társaság örökös, tiszteletbeli elnöke és Jász Borbála filozófus, művészettörténész tartott gondolatébresztő előadást Műemlék-rekonstrukció vagy replika? címmel. A diszkusszióban a Politika- és Államelméleti Kutatóintézet munkatársai mellett részt vett Dévényi Tamás építészmérnök, belsőépítész és Wettstein Domonkos építészmérnök, urbanista.

A nyilvános előadásokat élénk diszkusszió követte. A szűk szakterületi szakértők mellett minden városlakó érintett az épített környezet kérdésében: ennek okát és indokát a résztvevők Roger Scruton nyomán az építészet nyilvános jellegében keresték. A tervezett együttműködés mindezek alapján A város mi vagyunk címmel interdiszciplináris jelleggel épül majd a scrutoni koncepció köré. A műemlékvédelem sztenderdjei, az építészet és urbanisztika elméleti alapjai és praxisa, a városra vonatkozó politikai filozófia és a társadalomtudományok jelentik a közös gondolkodás alapját.

Az együttműködés részvevői az épített örökséghez való kapcsolatunk vizsgálatát és elemzését tűzték maguk elé célként, amelynek fontos aspektusa az értékmegőrzéshez fűződő morálisan és szakmailag is adekvát viszony feltárása. A közös gondolkodás következő lépése a diskurzusmező artikulálása, a használt kulcsfogalmak összegyűjtése és definiálása és az eredmények publikálása.