Turgonyi Zoltán, a BTK Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa az M5 Agenda című hírműsorában nyilatkozott 2022. november 11-én az európai értékek válságáról annak a konferenciának kapcsán,

amelyet e témáról tartottak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont szervezésében. Mint elmondta, az európai értékeket (amelyek közül a legfontosabbakat – így a szabadságot, az egyenlőséget stb. – az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke sorolja fel) a nyugati világban jelenleg egyoldalúan értelmezik, túlságosan az egyénre és jogaira helyezve a hangsúlyt, noha sem jogokkal bíró egyének, sem az általuk tisztelt más értékek nem léteznének a mindezt lehetővé tevő civilizáció nélkül. Ezért paradigmaváltásra van szükség: először az értékeinket hordozó civilizáció előfeltételeinek megőrzéséről kell gondoskodni, és az ezt szolgáló feladatok (mint kötelességek) kijelölése után fennmaradó mozgástérhez kell igazodniuk jogainknak és a többi értéknek, nehogy civilizációnk eltűnése miatt egyáltalán ne érvényesülhessenek többé.

A műsor megtekinthető itt.