Az MTA BTK Filozófiai Intézetében ezen a héten zajlott a Magyar és a Lengyel Tudományos Akadémia által szponzorált "Valószínűség, Kauzalitás, és Determinizmus" Budapest-Krakkó Kutatócsoport első workshopja.

A workshop számos, a résztvevő kutatók korábbi, illetve jelen együttműködését lefedő területet ölelt át. Az előadások fő témái: indeterminizmus az általános relativitáselméletben, a korreláció fogalmának elemzése, a kauzális halmazelmélet és az elágazó téridő modellek viszonya, a bayesi tanuláselmélet, a Borel-Kolmogorov paradoxon, pontosság-központú megközelítések a formális episztemológiában, az okság dinamikai rendszerek elmélete, és közös ok zártság.

Az Országház utcai épület Pepita termében tartott előadásokon a hazai egyetemek tudományfilozófusai mellett számos, az MTA más intézeteihez (fizikai, matematikai) tartozó kutató is részt vett. A szakmai előadásokat kötetlen beszélgetések, közös ebédek és esti programok követték. A Kutatócsoport második workshopjára 2014 decemberében Krakkóban kerül sor; további információk elérhetőek a Kutatócsoport honlapján.