Az MTA BTK Filozófiai Intézetének gyászjelentése Neumer Katalin tudományos tanácsadó haláláról

Fájdalommal tudatjuk, hogy kollégánk, dr. Neumer Katalin tudományos tanácsadó, életének 58. évében váratlanul elhunyt.

Kiváló filozófiatörténész volt, a magyar és az osztrák filozófia történetéről szóló írásai mértékadónak számítanak. Számos jelentős művet publikált a 18-19. századi nyelvfilozófiáról, de érdeklődésének középpontjában egész életében Wittgenstein késői munkássága állt. Alapvető fontosságú, magyar és idegen nyelvű  monográfiák és tanulmányok megírásán túl, Wittgenstein műveinek gondos fordítására is talált időt. Bár elsősorban filozófusnak tekintette magát, gyakran tett kirándulást az irodalom, az irodalomtörténet és a tágabb értelemben vett kultúratudomány, különös tekintettel a filmművészet területére. Írásait az új szempontok kreatív alkalmazása mellett, mindenekelőtt a filológiai alaposság, fogalmi pontosság és a források teljeskörű számbavétele és elemzése  jellemezte. Fontos felismeréseket fogalmazott meg a bölcsészettudományok sajátosságáról, belső összefüggéseiről és a tudományok egészén belüli szerepéről.

Tudományszervezőként jelentős kutatási projektek vezetése, konferenciák és workshopok szervezése fűződik nevéhez. Sokat tett az osztrák és a magyar filozófiai kapcsolatok kialakításáért és elevenen tartásáért, a közép-európai filozófiai hagyomány sajátosságainak meghatározásáért és a regionális együttműködésért. Aktív szereplője volt a hazai filozófiai közéletnek, emellett számos fiatal kutatót nevelt és támogatott. Az MTA BTK Filozófiai Intézetének egyik meghatározó vezető kutatója volt.
Neumer Katalin idő előtti halálával nagy veszteség érte a magyar filozófiát.

Búcsúztatása 2015. szeptember 9-én 10:45-től lesz Újpesten, a Megyeri Temető 2-es ravatalozójában.
Az MTA, az MTA BTK, és az MTA BTK Filozófiai Intézetében dolgozó kollégái osztoznak a család gyászában.