Az MTA BTK Filozófiai Intézet Tudománytörténet és Tudományfilozófia Kutatócsoportja szeretettel meghívja Önöket

A szociológia abúzusai

című konferenciára.

A 20. század magyar bölcsészettudományában a szociológiai látásmód sokféleképpen jutott érvényre. Ennek a változatos módszerekhez, szerzőkhöz és intézményekhez kötődő, de sok tekintetben közös elméleti irányvonalnak a magyar bölcsészeti irodalom számos, immár klasszikus szövegét köszönhetjük. Ezek a szövegek generációkon át hatottak és hatnak ma is. A szociologizáló látásmód érvényesítésének azonban vannak olyan formái, amelyek átlépik a tudományosság azon határait, amelyek kijelölésében maga is aktív szerepet játszott, és olyan területeken is próbálják olykor érvényesíteni, amelyeken illetékessége megkérdőjelezhető. Ezeket a határátlépéseket nevezzük a szociológiai módszer abúzusának. Konferenciánk ennek módjait térképezi fel. Megvizsgáljuk a szociologizáló látásmód túlterjeszkedésének példáit, azok indokait és következményeit, valamint az ezekhez vezető módszereket.

Program:
13:00-13:40 - Szelényi Iván: A szociológia hármas válsága
13:40-14:20 - Tuboly Ádám Tamás: "Ami tény az tény." Az adatok szélsőségesen szociologizáló elemzése ellen

Kávészünet

14:40-15:20 - Berkovits Balázs: A társadalmi konstrukcionizmus mint a pszi-tudományok bírálata. Az enyhe értelmi fogyatékosság esete
15:20-16:00 - Keszeg Anna: Józsa Péter és Jacques Leenhardt olvasásszociológiai műve. Close reading

Kávészünet

16:20-17:00 - Zuh Deodáth: Elszociologizálás. Babits Mihály és Fülep Lajos vitája a szellemtörténetről
17:00-17:40 - K. Horváth Zsolt: A tudomány senkiföldjén. Mérei Ferenc korai szociálpszichológiája és a durkheimi hagyomány Magyarországon, 1935-1945.
17:40-18:20 - Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány abúzusai

A rendezvény időpontja: 2015. december 15.
A rendezvény helyszíne: 1014 Budapest, Országház u. 30.