Nemzetközi konferencia, Budapesti Francia Intézet

Budapest, XI. ker., Fő u. 17.

 

2013. január 22-23.

 

Január 22

 

9.45-10.00 Megnyitó – François Laquièze, Kulturális és együttműködési tanácsos a Francia Intézet Igazgatója

 

Elnök: Vető Miklós

 

10.00 – 10.40 Jean-François Courtine: Mi egy dolog?

10.40 – 11.20 Claude Romano: A Lét és idő befejezetlensége és a jelenlét kérdése

11.20 – 12.00 Fehér M. István: Heidegger és Sartre. A fenomenológiai ontológia kétfajta felfogása

12.00 – 12.30 Vita

 

12.30 – 14.30 Ebéd

 

Elnök: Fehér M. István

 

14.30 – 15.10 Schwendtner Tibor: Szilasi Vimos tudományértelmezése

15.10 – 15.50 Angyalosi Gergely: Telítődés és kitérés. Heidegger paradox jelenléte Franciaországban és Magyarországon az 50-es és 60-as években

15.50 – 16.10 Vita

 

16.10 – 16.30 Szünet

 

Elnök: Claude Romano

 

16.30 – 17.10 Servanne Jollivet: A lét története: új filozófia vagy radikális historizmus 

17.10 – 17.50 Takács Ádám: Heidegger, Dilthey et a történeti ontológia mai problematikája

17.50 – 18.10 Vita


Január 23

 

Elnök: Jean-François Courtine

 

10.00 – 10.40 Tengelyi László: Heidegger és a szabadság metontológiai fogalma

10.40 – 11.20 Françoise Dastur: Heidegger és a metafizika meghaladásának kérdése

11.20 – 12.00 Miklós Vető: Heidegger mint Schelling Szabadság-tanulmányának olvasója

12.00 – 12.30 Vita

 

12.30 – 14.30 Ebéd

 

Elnök: Servanne Jollivet

 

14.30 – 15.10 Jean Grégori: A lét, az élet, az ember. Megjegyzések a fiatal Michel Henry Heidegger recepciójának értelméről és tétéjéről

15.10 – 15.50 Olay Csaba: Heidegger és a neoegzisztencialista vállalkozás

15.50 – 16.10 Vita

 

16.10 – 16.30 Szünet

 

Elnök: Tengelyi László

 

16.30 – 17.10 Pierre Rodrigo: Heidegger és Merleau-Ponty : az igei „Wesen” és a „mélységi lét”

17.10 – 17.50 Ullmann Tamás: Nyelv és metafora. Heidegger, Derrida, Ricoeur

17.50 – 18.10 Vita