A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Ismeretelmélet Osztálya szeretettel meghív minden érdeklődőt

Hévizi Ottó

Az elefánt, a pipa és az óceán. Tájékozódni a stílusok között: mit is jelent ez?

című online intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

A fizikus Robert Shaw-tól való a megjegyzés: „Semmit se látsz, amíg nincs meg a látásához szükséges metaforád.” Napjainkban a stílusok fogalma az, amelyből sajnos alig látni valamit így – egészében véve őket. Kevés nagy múltú, esztétikai–filozófiai fogalom ment át ugyanis olyan mélyreható átalakuláson az utóbbi száz évben, mint ez. A stílusok a 20. század elejétől az addigi, döntően artisztikum centrumú jelentésükön túlmenően szellemi–ideológiai értelmet kaptak (megismerési, gondolkodási stílusok), majd kibővültek a kognitív, illetve intellektuális stílusok temérdek változatával. A stílusok jelentésrobbanását néhány évtizede betetőzte az ún. metastílusok megjelenése.

Már az ezredforduló körüli idők óta nyilvánvaló, hogy a stílusok áttekintéséhez és teoretikus azonosításához új distinkciók, új konceptuális keretek szükségesek. Erre tesz kísérletet a maga módján a jelen előadás is. Alcímének Kant nevezetes tanulmányára tett utalása jelzi a kísérlet mikéntjét: próbál koordinátarendszert felvázolni a stílusok mai „óceánján” való orientációhoz. Az előadás koordinátarendszer-javaslata szó szerint (nem metaforikusan) veendő, amennyiben a transzcendentális, az ontikus és a modális tengelyt javasolja felvenni tájékozódási irányként a stílusok között.

Az előadás további célja ezzel természetesen a stílusoknak a jelenleginél valamivel tágasabb meghatározása. Ehhez először be kell mutatnia 1. az orientáció-problémát felvető kérdéseket, majd 2. a fogalmi kitágítás lehetséges kiindulópontjait, végül 3. válaszokként a stílusok közti tájékozódás javasolható koordinátáit. A kérdések, kiindulópontok és válaszok „átlátásához” próbál segítséget adni a címben álló három metafora (az elefánt, a pipa és az óceán), remélve, hogy végül a stílusok átfogó megvilágításában is segítségünkre lehet hasonló képi azonosítás.

Időpont: 2021. március 30. (kedd), 15. óra

Az eseményhez csatlakozni lehet:

* számítógéppel vagy okostelefonnal: az (ajánlott) Zoom alkalmazáson keresztül a 971 2401 8645 meeting ID és a 000000 passcode megadásával vagy böngésző használatával a következő linken:

https://tinyurl.com/btk-fi-hevizi

* telefonvonalon a +36-1-779-9126 telefonszámon keresztül a 971 2401 8645 meeting ID (és szükség esetén a 000000 passcode) megadásával.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!