A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt a következő Intézeti Szeminárium keretében

E. Szabó László (ELTE BTK), Gyenis Balázs (BTK FI), Márton Miklós (ELTE ÁJK) és Tőzsér János (BTK FI)

részvételével tartandó

Fizikalizmus-vitára.

A vita alapját képező gondolatok:

A kortárs filozófiai diskurzusban a fizikalizmus jellemzően elmefilozófiai kontextusban merül fel. A fizikalisták szerint mentális állapotainkat fizikai állapotaink határozzák meg – adva, ahogy ez utóbbiak vannak, az előbbiek nem lehetnek másképp. A fizikalizmus azonban nem pusztán elmefilozófiai álláspont, hanem a valóság természetéről szóló átfogó szubsztantív metafizikai tézis. E szerint: minden, ami létezik, fizikai. E látszólag egyszerű állítás számos kérdést felvet – azon felül, hogy igaz-e, vagy hamis. Mit jelent, hogy egy entitás fizikai? Mik a fő motivációi a fizikalista világkép melletti elköteleződésnek? Milyen entitások létezését kell igazolnia annak, aki cáfolni szeretné a fizikalizmust?

Időpont: 2021. április 20. (kedd), 14. óra

Az eseményhez csatlakozni lehet:

* számítógéppel vagy okostelefonnal: az (ajánlott) Zoom alkalmazáson keresztül a 930 8913 2677 meeting ID és a 000000 passcode megadásával vagy böngésző használatával a következő linken:

https://tinyurl.com/btk-fi-fizikalizmus

* telefonvonalon a +36-1-779-9126 telefonszámon keresztül a 930 8913 2677 meeting ID (és szükség esetén a 000000 passcode) megadásával.