A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Schwendtner Tibor (EKE BMK)

Filozófiatörténet – politika – életrajz

Heidegger életművének paradigmatikus értelmezési módjai

című online intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

Az előadás a Heidegger-kutatásban kialakult válságszituációra próbál reagálni. A válságot, vagy óvatosabban fogalmazva az új helyzetet – mint jól ismert – a filozófus gondolkodói naplóinak, továbbá levelezésének megjelentetése idézte elő. A politika, az élettörténet és a filozófiai munkásság kapcsolatának kérdése tolakodó módon előtérbe került, s ez a helyzet reflektív választ igényel. E válaszkísérlet reményeim szerint túlmutat e szituáció problematikáján, s a filozófiatörténet – politika – életrajz összefüggésének átgondolásához is hozzájárulhat.

Az előadás első részében a filozófiatörténet írás néhány bevett – egymással sokszor kombináltan alkalmazott – típusát fogom röviden felvázolni: 1. az immanens, ismertető-analizáló-kifejtő vizsgálat; 2. filozófiatörténeti kontextusba helyező, hatásösszefüggéseket felmutató elemzés; 3. a jelen filozófiai szituációjára orientálódó, az eredeti gondolatokat mintegy kiaknázó-felhasználó-újrahasznosító értelmezés és 4. a tudásszociológiai, leleplező jellegű vizsgálódás; 5. politikai perspektívájú értelmezés, amely a filozófus politikai cselekedeteit, írásainak politikai konzekvenciáit veszi elsősorban górcső alá. A következő részben egy filozófiai életmű alternatív értelmezési módját fogom felvázolni, megkülönböztetve azt a fent ismertetett bevett megközelítési módoktól. Az előadás harmadik részében pedig egy vagy két példán keresztül próbálom meg megmutatni, hogy ez a megközelítésmód konkrétan miként alkalmazható Heidegger filozófiai fejlődésének egyes időszakaira. Elsősorban az első világháború utáni évek szövegeit fogom vizsgálni, de ha az idő engedi, akkor a 2. világháború végét követően nem sokkal, 1947-ben megjelent Humanizmus-levél vizsgálatát is megkísérlem.

Kommentátor: Varga Péter András (BTK FI)

Időpont: 2021. június 1. (kedd), 14. óra

Az eseményhez csatlakozni lehet:

* számítógéppel vagy okostelefonnal: az (ajánlott) Zoom alkalmazáson keresztül a 984 0776 5369 meeting ID és a 000000 passcode megadásával vagy böngésző használatával a következő linken:

https://tinyurl.com/btk-fi-schwendtner

* telefonvonalon a +36-1-779-9126 telefonszámon keresztül a 984 0776 5369 meeting ID (és szükség esetén a 000000 passcode) megadásával.

Az előadásról készült felvétel az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=a64mTm2Blbg&list=UU0d_fbtAqxB76d2szRf8--g&index=4