A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Kontler László (CEU)

Földrengés, felvilágosodás és világvége:

gondolatok az utolsó ítéletről, 1686-1756

című online intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

A 18. századi eszmetörténet kutatásában újabban érvényesül az a megközelítés, mely szerint a felvilágosodás az evilági boldogság kereséséről és lehetségességéről folytatott viták együttese, melyeknek résztvevőit kevéssé foglalkoztatja a másvilág gondolata. De mi köze – van-e köze – ennek az “evilág” végével kapcsolatos, az új tudomány és a természeti teológia berkeiben bőséggel tenyésző elképzelésekhez? Ez az esettanulmány egy tervezett, nagyobb lélegzetű kutatás első lépéseként olyan, a 18. század első felében keletkezett angol nyelvű világi és vallásos szövegekben keresi a választ, amelyek természeti katasztrófák, mindenekelőtt földrengések okait és következményeit taglalják.

Szerzőik komoly figyelmet szentelnek az ilyen események természeti okainak, és egyesek nem zárják ki egy olyan mértékű csapás lehetőségét, amely akár a Föld fizikai megsemmisülését eredményezheti. Ugyanakkor általában eltökélten igyekeznek azon, hogy ezeket az észrevételeket beillesszék egy olyan értelmezési keretbe, amelyet (továbbra is) az isteni gondviselés, alkalmanként isteni harag és büntetés fogalmai uralnak. Csak kivételesen fordul elő, hogy a témát összefüggésbe hozzák az evilági boldogulás keresésével és egy ehhez illeszkedő világi etika előírásaival.

Kontler László a Central European University / Közép-európai Egyetem történelem tanszékének professzora. Kutatási területe a kora újkori, mindenekelőtt felvilágosodás korabeli eszmetörténet, a politikai gondolkodás, a fordítás és recepció, a tudástermelés és tudásáramlás története. Legutóbbi könyvei: Translations, Histories, Enlightenments: William Robertson in Germany, 1760-1795 (Palgrave, 2014) és (Per Pippin Aspaas társszerzővel) Maximilian Hell (1720-1792) and the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe (Brill, 2020).

Kommentátor: Kovács Gábor (BTK FI)

Időpont: 2021. június 15. (kedd), 14. óra

Az eseményhez csatlakozni lehet:

* számítógéppel vagy okostelefonnal: az (ajánlott) Zoom alkalmazáson keresztül a 935 5905 1906 meeting ID és a 000000 passcode megadásával vagy böngésző használatával a következő linken:

https://tinyurl.com/btk-fi-kontler

* telefonvonalon a +36-1-779-9126 telefonszámon keresztül a 935 5905 1906 meeting ID (és szükség esetén a 000000 passcode) megadásával.

Az előadásról készült felvétel az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://www.youtube.com/watch?v=qQrGK3zSpmE&list=UU0d_fbtAqxB76d2szRf8--g&index=5