A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Bene László (ELTE BTK Filozófia Intézet) Theória és praxis Platónnál és a platonikus hagyományban című intézeti szemináriumi előadására.

Az előadás összefoglalója:

A theória és praxis közötti megkülönböztetés kidolgozása Arisztotelész nevéhez fűződik. A teoretikus élet ideálját ugyanakkor már Platón felveti, sőt központi szerepet szán neki a filozófia mibenlétét vázoló programmatikus dialógusaiban, jóllehet a theória szó nem igazi terminus nála. Előadásom első részében Platón theóriafogalmának sajátságait vizsgálom. Amellett fogok érvelni, hogy a theória értelmezésében Platón nem tér el lényegileg Arisztotelésztől, ugyanakkor a valóság szemlélete és a gyakorlati cselekvés közötti viszonyt másként gondolja el. Platón a valóság átfogó ismeretét tekinti a helyes cselekvés feltételének, míg Arisztotelész a praktikus racionalitást az észhasználat külön formájaként elemzi. Ez utóbbi gondolat az, ami valóban új és specifikus nála. Előadásom második részében kitérek Platón elgondolásának recepciójára a kései antikvitásban. A császárkori platonikusai gyakran egyszerűen átveszik a praktikus és a teoretikus tudás arisztotelészi distinkcióit, emellett azonban a theória és praxis viszonyának sajátosan platóni értelmezése is tovább él.

Időpont: 2022. március 22. (kedd) 14 óra

Az eseményhez online módon lehet csatlakozni az alábbi link segítségével: https://us06web.zoom.us/j/3612246778?pwd=dXRHZ0I3YWw5bjA0elpSS3pYQzgrZz09