A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Kertész Gergely A célra irányuló viselkedés meghatározhatóságáról (a minimális ágencia viselkedés alapú meghatározásának kihívásai) című intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

A múlt század közepétől az elméleti biológia és a kibernetika kontextusában az élőt a célra irányuló (goal-directed) viselkedés fogalmával próbálták meghatározni. Ez a kísérlet a teleológia fogalomkörének naturalizációjára való törekvést is jelentett. A program a 80-as, 90-es évek fordulóján elvesztette a lendületét. Két fő probléma maradt a levegőben: (1) el lehet-e különíteni a célra irányuló viselkedést a tisztán fizikai egyensúlyi rendszerek végállapot felé mozgásától, (2) lehetséges-e a célra irányuló viselkedésről beszélni értékelő fogalmak nélkül, vagyis anélkül, hogy azt tudnánk mondani, hogy a viselkedés a rendszer „érdekét” szolgálja. Mindkét kérdésre a nemleges válasz tűnt valószínűbbnek.

Ez az előadás az (1) problémára koncentrál. Bemutatja a legfontosabb kihívásokat, majd amellett érvel, hogy a célra irányuló és az egyensúlyi rendszerek között van valós különbség, annak ellenére, hogy a két kategória közötti átmenet homályos. A különbségtétel a modern pszichológia szerint már csecsemőkortól nagy kognitív jelentőséggel bír, később folyamatosan finomodik. Amellett fogok érvelni, hogy a kognitív pszichológia által is azonosított, heurisztikus eligazító jelek jó kiindulópontot adnak egy reményt keltő elemzéshez. A kapcsolódó fogalmak megfelelően szisztematizált alkalmazásával a különbség sokkal világosabbá tehető, ezzel jelentős lépést lehet tenni a megoldás felé.

Időpont: 2022. április 19. kedd 14.00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az eseményhez online módon is lehet csatlakozni a következő linken: https://us06web.zoom.us/j/3612246778?pwd=dXRHZ0I3YWw5bjA0elpSS3pYQzgrZz09