A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Horváth Lajos Implicit narratíva és a narratív identitás énje című intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

Az előadás bemutatja a Maria Schechtman és Peter Goldie között kialakult vitát a narratív identitás énjének státuszával kapcsolatban. Schechtman narratív konstitúció nézete szerint a személyazonosságban bekövetkező szubtilis változásokat is meg kell vizsgálnunk, és nem csak az absztrakt gondolatkísérletekkel szemléltetett radikális törések érdemelnek figyelmet. Schechtman empatikus hozzáférés (empathic access) koncepciója az aktuális és a múltbéli én közötti viszonyokot elemzi, az implicit narratíva fogalma pedig arra keres választ, hogy vajon hogyan gyakorol hatást a múlt a jelenre az önéletrajzi emlékezettől függetlenül. Amint látni fogjuk, az implicit narratíva koncepciója a pszichoanalízis belátásait tükrözi. Schechtman narratív-én koncepciója többrétegű, diszpozíciókból, habitusokból és attitűdökből áll. Goldie tagadja egy ilyen összetett narratív-én lehetőségét, és pusztán a narratív-én érzetéről (sense of a narrative self) beszél, mely kizárólag nyelvi konstrukció, és a visszatekintő történetmesélés képességét jelenti. Tehát Goldie szerint csak absztrakt értelemben beszélhetünk narratív-énről. Az előadás a Goldie és Schechtman között lezajlott vitán keresztül mutatja be az implicit narratíva heurisztikus értékét a narratív identitás énjének körvonalazásában.

Az előadást a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00189/21/2) és az NKFIH 138745 számú projekt támogatja.

Időpont: 2022. május 10. kedd 14.00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az eseményhez online módon is lehet csatlakozni a következő linken: https://us06web.zoom.us/j/3612246778?pwd=dXRHZ0I3YWw5bjA0elpSS3pYQzgrZz09