A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Karakas Alexandra Ártatlanok-e a tudományos tárgyak? Hogyan ragadható meg a tárgyak komplex episztemológiai szerepe a tudományban? című intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

Az ember által létrehozott tárgyak különös csoportját alkotják a tudományos területen használt artefaktumok. Ezek az eszközök számos funkcióval bírnak: segítségükkel kísérleteket lehet végezni, jelenségeket megfigyelni, manipulálni, és létrehozni, adatokat felvenni és összekapcsolni, és még számos egyéb, a tudástermeléshez kapcsolódó gyakorlat szükséges feltételei. Ezért ezek az eszközök a hétköznapi tárgyakhoz képest komplex, episztemológiai funkciókkal is bírnak, mivel rengeteg esetben nem semleges hordozóként, vagy a tudást csak neutrálisan közvetítő entitásként jelennek meg, hanem egy összetett, sokszor a végeredményt is befolyásoló ágensként működnek. Ez a nem semleges státusz pedig azt is jelenti, hogy megfelelő, funkcionális működésen túl diszfunkcionális működésekkel, és azok következményeivel is számolni kell a tudományos eredmények interpretációikor.

Hogyan ragadható meg ez a komplex kapcsolat az artefaktumok és a tudományos tudás termelése között? Ha a tudományos tárgyak nem ártatlan hordozói a tudásnak, akkor milyen stratégiákkal lehet felfejteni az artefaktumok tudományra gyakorolt episztemológiai szerepét? Az előadás először rövid, kritikai áttekintést ad a tudománytanulmányok eddigi tárgy orientált irányzataiból, mint például a gyakorlati fordulat, az anyagi-fordulat, és a cselekvő hálózat elmélet. Az előadás második felében esettanulmányokon keresztül bemutatja a tárgyak episztemológiájának főbb problémáit, majd végül a különböző artefaktumok okozta hibák elméleti következményeit tárgyalja.

Időpont: 2022. május 24. kedd 14.00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az eseményhez online módon is lehet csatlakozni a következő linken: https://us06web.zoom.us/j/3612246778?pwd=dXRHZ0I3YWw5bjA0elpSS3pYQzgrZz09