A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Forczek Ákos A történelem post festum-racionalitása Lukács György Ontológiájában című intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

1968-69 telén a Budapesti Iskola tagjai többször is összegyűltek Lukács Györgynél, hogy megvitassák vele kései művét, A társadalmi lét ontológiájáról szóló roppant szövegfolyamot, amelyet egyelőre csak a legközelebbi tanítványok ismertek. A beszélgetéseket előkészítő „lektori véleményt” – Fehér Ferenc, Heller Ágnes, Márkus György és Vajda Mihály lesújtó bírálatát – Lukács is elolvasta a találkozók előtt. Ez a vázlat („Feljegyzések Lukács elvtársnak az Ontológiáról”) volt az éjszakába nyúló eszmecserék kiindulópontja. Az ellenvetések nyomán Lukács hozzálátott az általa is terjengősnek, formátlannak ítélt szöveg átdolgozásához, a szinte kontrollálhatatlanul duzzadó művet azonban már nem sikerült befejeznie: ’71 júniusában meghalt.
A tanítványok 1976-ban angol és német nyelven is megjelent Feljegyzései nagy szerepet játszottak az Ontológia recepciótörténetében – vagy inkább abban, hogy az ezerötszáz oldalas „filozófiai balsikernek” nincs érdemi recepciótörténete. Fő kritikai észrevételük szerint Lukács művében két egymásnak ellentmondó ontológia keveredik: az „egyik” a szovjetmarxizmus legrosszabb történelemmetafizikai hagyományait idézi, a „másik” a posztsztálini olvadás banális-humanista marxizmusának közhelyeit (s minthogy ezek vegyülnek egymással, a szöveg gyakorlatilag javíthatatlan). Előadásomban amellett érvelek, hogy Lukács munkájában nincs „két ontológia”. A történelem „post festum-racionalitásának” lukácsi tanítására koncentrálok majd, és ennek fényében elemzem, hogyan gondolja el Lukács az egyéni és a társadalmi cselekvés nyitott meghatározottságát az élet társadalmi újratermelésének történelmi folyamatában.

Időpont: Az előadás a héten elmarad, későbbi időpontban lesz megtartva.

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)