A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Lovász Ádám a A komplexitás fogalma F. A. Hayek életművében című ismeretelméleti osztályszemináriumára.

Az előadás összefoglalója:

Jelen előadás keretén belül néhány olyan, eddig alulértékelt szöveget fogok szemügyre venni, amelyek demonstrálják azt, ahogyan az 1950-es és 1960-as évektől kibontakozó kibernetikát és komplexitáselméletet alkalmazza F. A. Hayek saját társadalomelméleti modelljének a megalkotásához. Itt a „spontán rend”, valamint az „önszerveződés” és a „komplexitás” fogalmainak a normatív célú instrumentalizálásával van dolgunk. Hayek határozottan vallja azt a nézetet, hogy a komplexitás kívánatos. A liberális elvek mentén szervezett, nagymértékben önműködő „Nagy Társadalom” (Great Society) azért előnyösebb a központi gazdasági tervezéssel operáló alternatíváihoz képest, mert bonyolultabb és komplexebb rendet képez. Hayek szemeiben a komplexitás egyfelől pozitív, hiszen az egyéni cselekvők számára nagyobb fokú szabadságot biztosít, ugyanakkor – az információs visszacsatolásnak köszönhetően – a decentralizált gazdasági cselekvésekből szövődő hálózati gazdasági modell kiterjedtebb struktúraként képes fennállni, pontosan az egyéni kezdeményezések autonómiája miatt. Másfelől viszont a komplexitás kemény episztemológiai korlátot is jelent a döntéshozók és a társadalomtudomány képviselői számára egyaránt. A rendszer szempontjából és az egyén szempontjából tehát egyaránt megkerülhetetlen a komplexitás mint jelenség. Ez a felfogás Hayek két főművében, The Constitution of Liberty, valamint a Law, Legislation and Liberty változatlan formában megtalálható: a nagyobb fokú, az állami beavatkozástól ugyanakkor viszonylag mentesített össztársadalmi komplexitás nagyobb egyéni szabadságot tesz lehetővé, az egyén szabadsága pedig még komplexebb társadalmat generál, és így tovább, egy circulus virtuosus keretén belül. Hayek komplexitással kapcsolatos nézeteinek ismertetését követően, előadásom második felében felteszem a kérdést: valóban kívánatos a szabályozatlan komplexitás? Az ökológiai válsággal terhelt korszellemünk pesszimista képet fest a komplexitásról, valamint a pozitív visszacsatolási mechanizmusokról. Míg Hayek az egyéni cselekedetekből termelődő nemszándékolt össztársadalmi következmények konstruktív eredményeire összpontosít, ritkán számol a negatív következményekkel.

Időpont: 2022. november 15. kedd, 14:00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)