A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Kékesi Balázs a A prediktív elme teóriája című intézeti szemináriumára.

Az előadás összefoglalója:

A prediktív elme teóriája a prediktív feldolgozás általános komputációs elvén alapuló magyarázati keret, mely a percepció, a kogníció és a cselekvés közti kapcsolat leírására alkalmazható, fogalmilag egységes módon. Emellett a kognitív képességek, mint például a nyelv, a gondolkodás, a memória magyarázatában is új távlatokat nyit. Előadásomban a prediktív elme teóriájának kifejtésén dolgozó, kortárs elmefilozófia fejleményei alapján igyekszem megragadni az elmélet lényegét. Andy Clark, Jakob Hohwy, Thomas Metzinger, Evan Thompson és mások írásaira alapozva bemutatom a prediktív elme teóriájának meghatározó téziseit. Ilyenek például a percepció, mint kontrollált hallucináció elmélete, az ún. “meglepetés elv” (surprise principle), illetve az agyi komputáció, mint bayesiánus valószínűség számítás. Ezeket tárgyalva rávilágítok a prediktív elme teória kiinduló pontjára, a percepció ama megközelítésére, miszerint az elme, szenzomotoros adatok felhasználásával, top-down analízis útján, hipotézisek tesztelésével igyekszik “kinyomozni” a beáramló adatok mögötti “rejtett okokat”. Mindemellett a téma kifejtéséhez mérten, röviden utalást teszek a prediktív elme teóriájának filozófiai gyökereire is (Helmholz, Kant és Hume).

Időpont: 2022. december 6. kedd, 14:00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

 Az eseményhez online módon is lehet csatlakozni a következő linken:

https://us06web.zoom.us/j/89486103705?pwd=L2VoSURWelJzME82Y0tBaEM1aGNpUT09