A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Ureczky Eszter a Kultúrorvostan a magyar bölcsészkarokon - elméleti és gyakorlati lehetőségek című intézeti szemináriumára.

Az előadás összefoglalója:

Az előadás arra tesz kísérletet, hogy a kultúrorvostan/orvosbölcsészet/orvosi humaniórák/egészségügyi humán tudományok/kritikai kultúrorvostan néhány definíciójának felvázolása után röviden áttekintse e kutatási terület jelenlegi nemzetközi jelentőségét és hazai előzményeit - elsősorban az angolszász nyelvterületeken az ezredforduló után megjelent publikációkra hivatkozva, valamint a magyar egyetemeken eddig elért kutatási eredményekre és oktatási keretekre utalva. Ezt követően a kultúrorvostan és a kultúratudományok hozzá kapcsolódó alterületei közötti összefüggésekben rejlő lehetőségek kerülnek a középpontba, mint például a fogyatékosságtudomány, a kritikai gerontológia, a neuronarratológia, a narratív medicina, a kulturális epidemiológia, a biopolitikai bölcselet, az ökokritika vagy a poszthumán szubjektívelméletek. Végezetül néhány, az oktatásban használt esettanulmány és hosszabb távú terv felvillantásával nyílik meg a prezentáció a hallgatósággal való együtt gondolkodás és a jövőbeni tervek, lehetőségek közös megvitatása felé.

Időpont: 2023. január 31. kedd, 11:00

Az eseményhez online módon lehet csatlakozni a következő linken:

https://us06web.zoom.us/j/85928656861?pwd=bVlmSkd6L2g5UFJyKzgvZWNjRmtjQT09