A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Bíró Gábor István a Állam-ellenes attitűdből államközpontú keretrendszerig: A spontán rend elmélet variációi című intézeti szemináriumára.

Az előadás összefoglalója:

A spontán rend elmélettel kapcsolatban sok a félreértés. A laikusok gyakran a szélsőséges liberalizmus megalapozatlan dogmájaként tekintenek rá, mely a verseny-narratíva túlhangsúlyozásával leplezi, hogy egyáltalán nem tud vagy nem akar mit kezdeni a szociális kérdésekkel. A szakértők - vagyis a társadalomfilozófusok és a közgazdasági elmélettörténészek - legtöbbször egyetlen egységes, koherens elmélet-sorozatként tekintenek rá, melyet a 20. század első felében az Osztrák iskola teoretikusai, és különösen Wilhelm Röpke, Ludwig von Mises és Friedrich August von Hayek fogalmaztak meg erősen támaszkodva a Skót Felvilágosodás liberalizmus-felfogására és néhány 19. századi darwinista társadalmi evolúcióval kapcsolatos meglátásaira. Előadásomban azt kívánom bemutatni, hogy ez a szakirodalomban elterjedt elmélet-sorozat korántsem volt egységes vagy teljes, és a spontán rend elméletnek valójában különböző variációi voltak, melyek elsősorban - bár nem kizárólagosan - az állammal kapcsolatos hozzáállás mentén különböztek. Ennek a variabilitásnak a felismerése a jövőben hasznos lehet egyrészt az elmélet naiv interpretációjával szemben megfogalmazott kritikák kivédésére, másrészt az autokratikus, önkényuralmi rendszerekkel szemben megfogalmazódó újszerű liberális alternatívák kifejlesztésére. Az elmélet variációi közül különös figyelmet fordítok Polányi Mihály spontán rend elméletére, melyet levéltári kutatásra alapozva, Polányi eddig nem ismert példáin keresztül ismertetek.

Időpont: 2023. február 14. kedd, 14:00

Az eseményhez online módon lehet csatlakozni a következő linken:

https://us06web.zoom.us/j/89045545090?pwd=NlB2a3N6c2hmNEZTQmZYaC9EMm9DZz09