A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Pavlovits Tamás Pascal és az önmegismerés szókratészi hagyománya című intézeti szemináriumára.

Az előadás összefoglalója:

Az előadásban Pascal énfelfogását elemzem az önreflexió és az önmegismerés szempontjából. Két kérdésre keresem a választ: (1) Miként mutatkozik meg az én Pascal szerint akkor, ha önmagára reflektál és kísérletet tesz önnön megismerésére? (2) Miként alakítja át az önmegismerés az ént? Köztudott, hogy a szókratészi hagyományban az önmegismerésnek etikai jelentősége van: az önmegismerés nem hagyja érintetlenül az ént, hanem átalakítja, célja pedig az erények kidolgozása. Vajon miként érvényesül ez a folyamat Pascal gondolkodásában? A kérdések elemzése során két fontos szempontra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt a pascali énfelfogás antikarteziánus jellegére. A szakirodalom mélyrehatóan tárgyalta azt a kérdést, hogyan helyezkedik szembe Pascal a descartes-i ego szubsztancialista felfogásával. Másrészt arra (és erre nem figyelt fel a szakirodalom), hogy értelmezésében Pascal megkettőzi az ént a szigorú értelembe vett énre (moi) és az önmagára (soi). E tekintetben érdemes Pascal énfelfogását Ricoeur ipszeitás fogalmával párhuzamba állítani. Azt akarom megmutatni, hogy Pascal az ént elsősorban nem kognitív, hanem affektív kontextusban értelmezi, tehát az önmegismerés elsősorban affektív viszonyok (szeretet-gyűlölet) rendszerében ismeri fel az ént, és hogy ezek a viszonyok egyfajta zártságot alakítanak ki benne. Az én átalakításának célja ezen természetből eredő affektív viszonyok megváltoztatása és végső soron az én eredendő nyitottságának helyreállítása. E folyamat során azonban a hagyományos értelemben vett én feloldódik.

Időpont: 2023. március 14. kedd, 14:00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az eseményhez online módon is lehet csatlakozni a következő linken:

https://us06web.zoom.us/j/81250292287?pwd=OXlUMnZkbHRzd2EzRm1rdGgzblA1Zz09