A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Réz Anna Jobbak-e a feljavított fogalmi elemzések? című intézeti szemináriumára.

Az előadás összefoglalója:

Sally Haslanger módszertani javaslatát követve a feminista filozófiában egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert az úgynevezett „feljavított” (ameliorative) elemzések. Haslanger elmélete – hasonlóan a fogalmi tervezés (conceptual engineering) más változataihoz – abból a módszertani javaslatból indul ki, hogy fogalmainkat (Haslanger esetében, a „nő”, a „férfi”, illetve a „rassz” fogalmát) annak megfelelően határozzuk meg, hogy milyen praktikus, társadalmi vagy erkölcsi célból kívánjuk az adott kategóriákat bevezetni és használni.

A feljavított elemzés módszertanát az utóbbi években többen pontosították vagy épp bírálták. Előadásomban bemutatom Haslanger elméletét, röviden kitérek az azt ért kritikákra, majd két konkrét példán keresztül, Kate Manne nőgyűlölet és Michelle Ciurria felelősségfogalmát vizsgálva rámutatok, milyen hozadékai, korlátjai és hátrányai lehetnek a feljavított fogalmi elemzéseknek.

Időpont: 2023. április 11. kedd, 14:00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az eseményhez online módon is lehet csatlakozni a következő linken:

https://us06web.zoom.us/j/83948725695?pwd=S2E1Sk80RG05ZnNUTFRjaEpBdlR0UT09