A HUN-REN BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt Szabados Bettina A Kereszthalál jelentősége az áldozat politikai olvasatában című intézeti szemináriumára.

Időpont: 2024. január 30. kedd, 14:00

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az előadás összefoglalója:

Mióta az áldozat az elmúlt évtizedekben a tudományos érdeklődés középpontjába került, átfogó elméletek születtek a jelenség magyarázatára a történelem, a kultúra, a filozófia és politikai diskurzusok terén, amelynek hatására egyúttal megjelent az igény az áldozat dekonstrukciójára is. A különböző értelmezések mind tovább gazdagítják az áldozat értelmét, de egyúttal el is fedik, elrejtik valódi jelentőségét, amelyet érvelésem szerint csak a Kereszthalál antropológiai és racionális értelmezése tud megvilágítani. Girard mutatott rá az áldozat erőszakelfedő és mitizáló voltára, amely a mítoszok sajátossága volt: egy, a közösség által, megvetett egyént bűnbakká kiáltanak ki, akire a közösségben a vélt vagy valós veszedelmek, fenyegetettségek közvetlen kiváltójaként, okozójaként tekintenek. A közösségen eluralkodó félelem az erőszakosságig fokozódik, aminek következtében kollektív gyilkosságot követnek el a bűnbakká kikiáltott áldozat ellen. Közvetlenül az áldozat elpusztítása után, az erőszakos indulatok lecsillapodnak, és az áldozat a közösségben felmagasztosul, a közösség megmentőjévé transzcendentálódik. Girard elmélete alapján egyedül az Evangéliumok szakítanak ezzel a hagyománnyal, és világítanak rá az áldozatban rejlő ritualizált erőszakra. Noha a kereszténység elterjedésével ez a tudás mára már evidensnek tűnik, az áldozati erőszak ciklikussága mégsem szűnt meg, és az áldozat szekularizált formában megjelent a modern történelemszemléletben, amely a megváltás időn- és történelemkívüliségét kívánta feloldani. A totalitárius diktatúrák, amelyek ezt a szekularizált történelemszemléletet magukévá tették, Erich Voegelin kifejezésével élve, politikai vallásokká léptek elő. Az áldozatban megjelenő erőszakot nem a transzcendencia, hanem a történelem perspektívájából legitimálva. Az előadás második felében az áldozat politikai olvasata kerül előtérbe, amely arra kíván rámutatni, hogy az áldozat jelensége meghatározza a 21. század identitáspolitikáit és populista politikai retorikáját is.

Az esemény a Facebookon is elérhető ezen a linken.

Borítóképen Pavias Andreas: A Kereszthalál (15. század második fele)
Forrás: Alexandros Soutsos Museum & National Gallery