Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket

MARGITAY TIHAMÉR

"A hallgatólagos tudás és a tudományos tudás határai"

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)

Időpont: 2014. április 15., 16:00

Polányi episztemológiájának és tudományfilozófiájának kulcseleme a hallgatólagos tudás elmélete. Ez tartalmaz két fontos tézist: (1) Minden tudás hallgatólagos vagy hallgatólagos tudásban gyökerezik, valamint (2) a hallgatólagos tudás meghatározhatatlan és nem tehető teljesen explicitté. Továbbá meglehetősen nyilvánvalónak tűnik, hogy (3) a tudományos tudás — mint elméleti tudás — explicit tudás, amelyet a jelenségekről szóló elméletek és a kísérletekről, mérésekről stb. szóló beszámolók alkotnak. E három állítás együtt azt látszik implikálni, hogy a hallgatólagos tudásról aligha lehet elméletet alkotni.
Feltéve, hogy a hallgatólagos tudásra vonatkozóan Polányinak igaza van, azt fogom vizsgálni, hogy a fentiek alapján, mit tud mondani a tudomány a tudásunkról, illetve hol vannak a tudásunkra vonatkozó tudományos tudás, vagyis a kognitívtudomány és az episztemológia határai.
Nem csak önmagukban érdekesek ezek a kérdések, hanem azért is, mert Polányi a hallgatólagos tudás elméletét kínálja, és így felmerül a kérdés, vajon nem inkonzisztens-e Polányi ismeretelmélete.