+36 1 224 6778   

logo mtakk v3

btk intezeti honlap fejlecek 07

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Szücs László

Az alkotmányos patriotizmus lehetősége a multikulturális társadalmakban

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2014. június 3. 16:00

Jürgen Habermasnak az alkotmányos patriotizmus eszményén nyugvó elképzelése szerint a modern politikai társadalmak a szabadságot és egyenlőséget biztosítható jogelvek szerint egyesíthetők. Ennek feltétele, hogy az ésszerű jogelvek egy azonosulásra méltó szabadelvű politikai kultúra kontextusába ágyazódjanak és a polgárok önértelmezésük nézőpontjából azonosulni tudjanak ezekkel az elvekkel. A multikulturális társadalmak jellegzetes konfliktusainak perspektívájából azonban kérdéses, mennyiben tartható az az alkotmányos patrióta eszményben kifejeződő gondolat, hogy a modern politikai társadalmak racionális jogelvek és univerzális demokratikus normák, vagy átélhető, konszenzuális politikai kultúrák mentén egyesíthetők? Egyrészt felmerül a kérdés, hogy az eltérő kulturális háttérrel rendelkező társadalmi csoportok önérvényesítésért vívott küzdelmei nem robbantják-e fel az individuális jogok védelmére épülő jogállam kereteit? Kérdés az is, hogyha ki is alakulhat egy vékony politikai konszenzus az eltérő kulturális háttérrel rendelkező polgárok között, nem illúzió-e egy minden partikuláris kultúrától „egyenlő távolságot tartó”, és mindenki számára egyenlően azonosulásra méltó politikai kultúra feltételezése?

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6778

E-mail