A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Kerekes Erzsébet

A páli időtapasztalat interpretációja Heideggernél és Agambennél

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2014. június 24. 16:00

Előadásunk központi problémáját a messiási idő struktúrájának és sajátosságának vizsgálata képezi, a páli időelgondolás vizsgálata Martin Heidegger valamint Giorgio Agamben műveire vonatkoztatottan. E probléma vizsgálata része egy hosszabb kutatásnak, mely Pál apostol alakjának jelentőségét vizsgálná M. Heidegger Einleitung in die Phänomenologie der Religion (1920/21) c. előadásában, valamint három kortárs filozófus műveiben. Alain Badiou (francia), Giorgio Agamben (olasz) és Slavoj Žižek (szlovén filozófus) a kortárs európai filozófia anti-posztmodern irányvonalának legfontosabb képviselői. Írásaikban megpróbálják új módon kibékíteni a lét, igazság, történelem és szubjektum/alany kategóriáit. Szent Pál alakjának segítségével keresnek választ kortárs kérdésekre, problémákra. Kutatásunk alapkérdése: Miért fordulnak az általunk vizsgált szerzők mindannyian éppen Pál apostolhoz? Miért oly időszerű Szent Pál, e távoli alaknak miért tulajdonítanak filozófiai közelséget?
Előadásunkban most Agambenre figyelünk e három kortárs szerző közül, aki 1966-ban és 1968-ban részt is vett Heideggernek Hérekleitoszról és Hegelről tartott szemináriumain (Heidegger mellett, Agambenre óriási hatással volt még Walter Benjamin és Michel Foucault).