A BTK Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja önt az A magyar filozófia története a korai újkorban (1570-1710) című eszmetörténeti workshopra.

A workshop időpontja: 2022. december 15., csütörtök, 11.00-17.00 óra

Helyszíne: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., B.7.16. Trapéz terem

 A workshop programja:

11.00 rövid megnyitó

1. szekció: Descartes előtt
elnök: Simon József

11.20-11.40 Zászkaliczky Márton (KRE BTK Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet): Természetjog a 16. századi protestáns teológiában Magyarországon
11.40-12.00 Molnár Dávid (Tokaj-Hegyalja Egyetem): Fantáziák lantra: A „filozófus” Bakfark Bálint?
12.00-12.20 Petneházi Gábor (NKE EJK Politika- és Államelméleti Kutatóintézet): Gian Michele Bruto (1517-1592) – avagy hogyan kell (magyar) történelmet írni?
12.20-12.40 Förköli Gábor (Lengyel Tudományos Akadémia/ELTE BTK Magyar Tanszék): Jezsuita filozófiaoktatás Közép-Európában: miről vallanak a hallgatók kéziratai?
12.40-13.00 Vita

13.00-14.00 Ebéd

2. szekció: Descartes után
elnök: Zászkaliczky Márton

14.00-14.20 Kiss Farkas Gábor (ELTE BTK Magyar Tanszék): Apáczai Philosophia naturalisa és William Ames
14.20-14.40 Hajdu Ildikó (ELTE BTK Magyar Tanszék): A rámista retorika mint episztemológiai bázis. A tudás szerveződésének mechanizmusai Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediájában
14.40-15.00 Simon József (SZTE BTK Filozófia Tanszék/ELKH BTK Filozófiai Intézet): Descartes filozófiája és a Pósaházi-affér (1673-1685)
15.00-15.20 Gángó Gábor (ELKH BTK Filozófiai Intézet): Leibniz levélváltása Cristóbal Rojas y Spinolával a felekezeti reunióról Magyarországon
15.20-15.50 Vita, zárszó

16.00-17.00 Boros Gábor és Simon József könyvbemutató és beszélgetés

Franciscus Handerla: Historia critica literaria philosophiae, Buda: Typis Regiae Universitatis, 1782, facs. Budapest: Pythea, 2021; a Bevezetést írta Boros Gábor.

Simon József: Szégyen és semmi. Politikai pszichológia Bethlen Miklós filozófiájában, Budapest: Typotex, 2022.