tudományos főmunkatárs

Email: szekely.laszlo at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Modern filozófiatörténet

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

 
Kutatási terület

 

Az újkori filozófia és a természettudományok kapcsolata; a természettudományos megismerés ismeretelméleti problémái; a természettudomány és a vallás viszonya; Palágyi Menyhért  filozófiája.

Néhány konkrét részterület:

A relativitáselmélet és a fizikai kozmológia története, filozófiai-ismeretelméleti háttere; az antropikus kozmológiai elv; természettudomány és hermeneutika; Thomas Kuhn tudományfilozófiája a legújabb tudománytörténeti és tudományfilozófiai kutatások fényében; a végtelen fogalma a matematikában, a fizikában és a filozófiában

Kutatási projekt

 

- Észlelés és fantázia: Palágyi Menyhért filozófiai életműve

- A matematikai és a metafizikai végtelen fogalma Cantornál, Wittgensteinnél és Tengelyi Lászlónál

- Az információtechnológiai forradalom és a virtualitás Teilhard de Chardin kozmológiájának kontextusában

- A fizika filozófiai kérdései (Ropolyi Lászlóval és Szegedi Péterrel közösen, egy korábban formálisan lezárt OTKA  kutatás folytatásaként).

Oktatási tevékenység

 

1990-2016: ELTE, TTK, Tudománytörténet és tudományfilozófia tanszék, meghívott előadó.

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

Az információtechnológiai forradalom és a virtualitás Teilhard de Chardin kozmológiájának kontextusában, Magyar Tudomány 178:(18) pp. 959-967. (2017)

A kopernikuszi fordulat radikalizációja Giordano Bruno kozmológiájában, In: Laki János, Székely László (szerk.) A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2017. pp. 139-182. ISBN:9789634142263 (2017 a tényleges megjelenés dátuma. A belső borítón 2016 szerepel.)

Indeterminizmus, kvantummechanika és akaratszabadság Karl Popper "nyitott világegyetem"-ében, Magyar Filozófiai Szemle 60:(2) pp. 67-82. (2016)

A kanti a priori és a nem eukleidészi geometriák, In: Tánczos Péter, Varga Rita (szerk.) "... amennyiben szellemi lények vagyunk": Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016. pp. 51-76. (Germanizmusok) ISBN:978 963 414 170 9

Lajos Jánossy’s Reformulation of Relativity Theory, In: Poggi Stefano, Breidbach Olaf, Forstner Christian (szerk.) Jahrbuch für Europäische Wissenschaftskultur / Yearbook for European Culture of Science 6. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012. pp. 254-270. (Tényleges megjelenés: 2013.)