golden small 
 

 

tudományos munkatárs

Email: golden.daniel at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Ismeretelmélet

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4190
 
B.7.22.
Kutatási terület

 

digitális kultúra, pragmatizmus, tudományfilozófia

Kutatási projekt

 

2019-2023 A fenomenológiai tényektől a filozófiai elméletekig. NKFIH/OTKA K 132 911

Oktatási tevékenység

 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

„A cselekvő testbe integrált elme – John Dewey”, in: Laki János (szerk.), A megtestesült elme a filozófia történetében, Akadémiai, Budapest, 2021, megjelenés alatt.

“Augmenting Experience, Virtualizing Nature – a Pragmatist Epistemology for the Digital World”, in: Andreas Beinsteiner, Lisa Blasch, Theo Hug, Petra Missomelius, Michaela Rizzolli (eds.), Augmentierte und virtuelle Wirklichkeiten, Innsbruck: Innsbruck University Press, 2020, 29–38.

„Számítógép, szöveg, tudomány", Helikon 66 (2020), 1, 32–51.

“Narrative knowledge beyond the pictorial turn”, in: András Benedek, Kristóf Nyíri (eds.), Vision Fulfilled: The Victory of the Pictorial Turn, Budapest: Hungarian Academy of Sciences–Budapest University of Technology and Economics, 2018, 229–238.

„Lakatos Imre történeti kutatási programja”, in: Rigán Lóránd, Ungvári Zrínyi Imre (szerk.), Az értelem anyanyelvén: Magyar filozófusok a 20. és 21. században, Komp-Press–Korunk, Kolozsvár, 2016, 244–260.