Kovács Gábor 3 
 

 

tudományos főmunkatárs

Email: kovacs.gabor at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Magyar filozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4191
 
B.7.24.
Kutatási terület

 

politikai filozófia, magyar és nemzetközi politikai eszmetörténet, zöld eszmetörténet, modern kultúrkritika 

Kutatási projekt

 

A „sensus communis” hagyománya a magyar gondolkodásban: A filozófia és a nyilvánosság tere; nyilvános filozófia, nemzeti filozófia, nemzetkarakterológia. NKFIH/OTKA K 135 638.

Nyugatosítók és népiek. Egymást kizáró identitásképző elbeszélések a 19–20. századi lengyel és magyar eszmetörténetben, lengyel-magyar bilaterális kutatási projekt

Az eszmék áramlása és a nemzeti filozófiai hagyományok kialakulása: határokon átnyúló dialógusok/Миграция идей и формирование национальных философских традиций: диалоги поверх границ, orosz-magyar bilaterális projekt

Fenntartható városi fejlődés – filozófiai, szociológiai és történeti elemzések, litván-magyar bilaterális kutatási projekt

Oktatási tevékenység

 

ELTE Társadalomtudományi Kar Humánökológiai Szakirány

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

“National Characterology in the Interwar Hungarian Thought”, Filozofia - Bratislava 75 (2020), 1, 40–50.

“Burghers, Intellectuals, and Gentries. The Utopia of Alternative Modernization in the Interwar Hungarian Populist Movement: László Németh, Ferenc Erdei, and István Bibó”, Acta Universitatis Sapientiae Social Analysis 9 (2019), 1, 71–84.

Két part között mindörökké, Liget Műhely Alapítvány, Budapest, 2018.

“It is possible to attain truth through a way paved by lies’ – the historical trajectory of communism from compassion and truth-seeking to the totalitarian terror”, in: Petkovšek, Robert; Žalec, Bojan (eds.), Truth and Compassion: Lessons from the Past and Premonitions of the Future, Münster: LIT Verlag, 2017, 103–110.

“From the Guilty City to the Ideas of Alternative Urbanization and Alternative Modernity: Anti-Urbanism as a Border-Zone of City-Philosophy and Cultural Criticism in the Interwar Hungarian Political Thought”, Santalka: Filosofija Komunikacija / Coactivity: Philosophy, Communication 25 (2017), 99–109.