szecsi gabor 
 

 

tudományos főmunkatárs

Email: szecsi.gabor at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Politika- és Vallásfilozófiai Kutatócsoport

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+ 36 1 224 6700/4180
 
B.7.27.
Kutatási terület

 

Nyelv- és kommunikációfilozófia, analitikus filozófia, ismeretelmélet

Kutatási projekt

 

Nyelv, média, közösség. Közösségfogalom az információ korában. OTKA 108695

Oktatási tevékenység

 

PTE KPVK egyetemi tanár

PTE BTK Filozófiai Doktori Iskola törzstag, alprogram-vezető

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

(2024). Szécsi, G., Narativ i Razumijevanje: Filozofski prinosi teoriji narativnog sebstva. Dakovo/Zagreb, Kulturi Krug Press.

(2023). Szécsi, G., A történetekbe zárt elme. Tudat-, kommunikáció- és történetfilozófiai adalékok a narratív én elméletéhez. Második, bővített kiadás. Budapest, Akadémiai Kiadó.

(2021). Szécsi, G., „Pictorial Meaning, Language, Tradition: Notes on Image Semantic Analyses by Kristóf Nyíri,” Studies in East European Thought, 4, 459-473.

(2021). Szécsi, G., „Self, Community, Narrative in the Information Age,” Empedocles-European Journal for the Philosophy of Communication, 2, 167-181.

(2021). Szécsi, G., „Narratíva és mediatizáció,” Korunk, 5, 95-106.