Az MTA Lendület pályázat keretében működő Morál és Tudomány Kutatócsoportnak Science, Freedom, Democracy címmel jelent meg legújabb kötete Hartl Péter és Tuboly Ádám Tamás szerkesztésében (New York/London: Routledge, 2021).

science freedom democracy cover

A kötet tanulmányai a tudomány, szabadság és demokrácia fogalmai mentén vizsgálják többek között az értékek, a polgári részvétel, a felelősség és a pluralizmus kérdéseit a kortárs filozófiai vitákban.