Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent az Ismeretelmélet Osztály keretében működő OTKA kutatócsoport A megtestesült elme a filozófia történetében című tanulmánykötete. A tíz tanulmányt tartalmazó kötet elérhető a kiadó honlapján.

Oktatók és hallgatók számára a könyv hozzáférhető EduID kóddal és jelszóval; a belépés az Akadémiai Kiadó más digitális kiadványaihoz is hozzáférést biztosít.

Tartalom:

Laki János: Elme, test, megtestesültség

Lautner Péter: Galénosz a lelki tulajdonságok testi feltételeiről

Németh Attila: Seneca platonizmusa: a halál mint transitus

Borbély Gábor: “Vagy nem létezőnek hiszik a lelket, vagy úgy vélekednek, hogy a test mozgása révén jön létre”. Az elme megtestesülése a középkorban

Laki János: Galilei: korpuszkulák és más testek

Schmal Dániel: A karteziánus dualizmus és a testesültség problémája

Marosán Bence Péter: Megtestesülés és újramegtestesülés. Testiség és halhatatlanság Husserl fenomenológiai metafizikájában

Golden Dániel: A cselekvő testbe integrált elme – John Dewey

Kondor Zsuzsanna: Testhez kötött szellem – átszellemült test. Bergson szellemről és anyagról

Ullmann Tamás: A testfenomenológia három aspektusa

Kékesi Balázs: A buddhizmus Én-felfogásának aktualitása a kognitív tudományban