Megjelent a Filozófiai Intézet tudományos főmunkatársának, Tuboly Ádám Tamásnak a Prof. Alan Richardsonnal (University of British Columbia) közösen szerkesztett esszégyűjteménye, Interpreting Carnap: Critical Essays címmel, a Cambridge University Press kiadónál.

Rudolf Carnap (1891–1970), a huszadik század egyik legjelentősebb filozófusa, a logikai pozitivizmus egyik alapítója, a modern tudományfilozófia területének egyik megalkotója, a szemantika és az induktív logika úttörője volt. A vezető nemzetközi szakértők által írt új esszékötet Carnapot saját filozófiai kontextusában értelmezi, és próbálja kritikusan újraértékelni a helyét az analitikus filozófia történetében a metafizika, az értékek, a politika, az ismeretelmélet és a tudományfilozófia problémakörén keresztül. Az egyes fejezetek Carnap gondolkodásának olyan fontos mozzanatait érintik, mint a konceptuális explikáció, a naturalizmus és az analitikusság védelme; újraértelmezik a filozófia logikai és nyelvi komponenseit, és azt, hogy azok miként bontakoztak ki a szintaxis-szemantika relációban, az indukcióban és a nyelvi tervezésben. A kötet olyan kutatók és hallgatók számára szolgálhat kiindulópontul, akik Carnap, a logikai empirizmus, vagy épp az analitikus filozófia, és annak története iránt érdeklődnek, de fontos fejezetek tartalmaz a tudomány természetéről, a nyelv és a logika viszonyáról, illetve a filozófia társadalmi feladatáról.

A kötet az MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport keretei belül valósult meg.

További részletek a könyvről elérhetők az alábbi linken:

https://www.cambridge.org/hu/universitypress/subjects/philosophy/twentieth-century-philosophy/interpreting-carnap-critical-essays?format=HB#contentsTabAnchor