Megjelent Bogányi Gergely és Szécsi Gábor Narrativitás és zenei megértés című könyve a Belvedere Meridionale Kiadó gondozásában.

A szerzők azt vizsgálják könyvükben, hogy filozófiai, nyelvészeti és pszichológiai modellek milyen adalékokkal szolgálhatnak a zenei megértés folyamatának elemzéséhez és ezáltal a kérdéskört érintő esztétikai, zeneelméleti gondolatkísérletek továbbgondolásához.

A zenei példákkal gazdagon illusztrált kötet célja egy, a zenei megértés alapjait megvilágító narratológiai modell fogalmi kereteinek felvázolása. A szerzők elemzéseik során annak az általános hipotézisnek az igazolására vállalkoznak, hogy a zeneművek olyan narratívaszinteket jelenítenek meg, amelyek személyes asszociációk kereteiként működő befogadói történetekkel összekapcsolódva válnak a művek értelmezésének alapjaivá.

(Bogányi Gergely – Szécsi Gábor: Narrativitás és zenei megértés. Belvedere Meridionale Kiadó, Szeged, 2024.)