szecsi gabor 
 

 

tudományos főmunkatárs

Email: szecsi.gabor at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Politika- és Vallásfilozófiai Kutatócsoport

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+ 36 1 224 6700/4180
 
B.7.27.
Kutatási terület

 

Nyelv- és kommunikációfilozófia, analitikus filozófia, ismeretelmélet

Kutatási projekt

 

Nyelv, média, közösség. Közösségfogalom az információ korában. OTKA 108695

Oktatási tevékenység

 

PTE KPVK egyetemi tanár

PTE BTK Filozófiai Doktori Iskola törzstag, alprogram-vezető

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

A történetekbe zárt elme. Adalékok a narrativitás filozófiájához, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020.

"Community and Morality in the Digital Age", Coactivity: Philosophy, Communication, 2017, 1, 18-25.

Média és társadalom az információ korában. Kommunikációfilozófiai adalékok a mediatizáció fogalmához. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016.

"Mediated communication and mediated communities in the information age", The Journal of Community Information, 2016, 1, 157-167.

"Knowledge, reality and manipulation: György Lukács on the social epistemological context of the neopositivist rejection of ontology", Studies in East European Thought, 2015, 1-2, 31-39.