tzkep1 
 

 

tudományos főmunkatárs

Email: turgonyi.zoltan at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Politika- és Vallásfilozófiai Kutatócsoport

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4650
 
B.7.20.
Kutatási terület

 

etika (ezen belül főként a természetjog megalapozásának mai lehetőségei, a közjó problémája, szexuáletikai kérdések, valamint az erkölcs, a vallás és az állam viszonya egymáshoz); tomizmus

Kutatási projekt

 

Természetjog, emberi méltóság és európai hagyomány

Oktatási tevékenység

 

-

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

Természetjogállam. Egy új erkölcsi és politikai közmegegyezés lehetséges elméleti alapjainak vázlata, Kairosz Kiadó, Budapest, 2021.

“Divine Providence and Human Responsibility”, in: Vizi E. Szilveszter, Kabai Sára Réka, Kenéz Gabriella, Moravcsik-Nagy Flóra, Nagy Alexandra Hortenzia (szerk.), Hit, tudomány, társadalom – Faith, Science and Community: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére – Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress, Szent István Társulat, Budapest, 2021, 385-393.

“La legge naturale e la storicità”, Iustum Aequum Salutare 16 (2020), 1, 91-104.

“Un professore ungherese dell'Angelicum contro il capitalismo. La concezione tomista di Sándor Horváth O. P. sul diritto di proprietà”, in: Roberto Ruspanti, Zoltán Turgonyi (eds.), Tra una guerra e l'altra: Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, mondo delle idee (1921-1945), Roma – Budapest: CISUECO – MTA BTK, 2018, 117-130.

“»Lo schiaffo wilsoniano alle leggi naturali«: Diritto di autodeterminazione e principio di nazionalità nel pensiero cattolico alla fine della Grande Guerra”, in: Roberto Ruspanti, Zoltán Turgonyi (eds.), All'ombra della Grande Guerra: Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, Budapest: MTA BTK, 2017, 331-350.