Kerekes bw
 
 
 

posztdoktori kutató

Email:

Önéletrajz


Publikációs lista

Kutatócsoport
 

 

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
 

+36 1 224 6700/

 

Kutatási terület
 

Hermeneutika, vallásfilozófia

Kutatási projekt
 

Pál apostol alakjának jelentősége Martin Heidegger, Alain Badiou, Giorgio Agamben és Slavoj Žižek műveiben

Oktatási tevékenység
 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Filozófiai Intézet

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

A. Önálló kötet:

Az idő kairologikus jellege Heidegger hermeneutikai fenomenológiájában. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013. ISBN 978-606-8145-44-0

B. Tanulmányok:

1. Nőkép a 18. század végén és a 19. század elején: Molnár Borbála és Újfalvy Krisztina levelezése. In: Fogalom és kép. Szerk. Gál László és Egyed Péter, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság - Kolozsvár, 2013, pp. 43-55. ISSN 2247-1081.

2. Idő és lét összetartozása a heideggeri gondolkodásban, in: A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére. Budapest, L’Harmattan, 2012. pp. 226-239. ISBN 978-963-236-513-8. ISSN 1586-8761

3. Végesség a gyermekfilozófiában. A gyermek és a halál. In: A végesség tapasztalata. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Szerk.: Veress Károly, Lurcza Zsuzsanna. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság - Kolozsvár, 2011, pp. 203-225. ISBN 978-606-8145-14-3.

4. Táblaképek (diagramok, fogalmi sémák) Heidegger vallásfenomenológiai előadásaiban. In: Fogalom és kép 2., Kolozsvár, Presa Universitara Clujeana/Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2011. pp. 293-309. ISSN 2247-1081.

5. Az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság Gyermekfilozófia Munkacsoportja. In: Többlet. 2010/2. Kolozsvár, pp. 121-132. ISSN 2067-2268.

6. Gyermekfilozófia. In: Fogalom és kép. Szerk.: Gál László, Egyed Péter, Kolozsvár, Presa Universitara Clujeana/Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 131-149. ISBN 978-973-595-150-4.

7. Távolság és időbeliség Heidegger Einleitung in der Phänomenologie der Religion (1920-1921) című előadásában. In: A távolság antinómiái. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Veress Károly (szerk.). Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2009. pp. 29-65. ISBN 978-973-88620-7-1.

C. Recenzió:

1. Fábián Ernő és Madách. In: Erdélyi Múzeum, Kolozsvár. 2013/2. sz. pp.140-143, ISSN 1453-0961.