Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Szécsi Gábor A történetekbe zárt elme: Tudat-, kommunikáció- és történetfilozófiai adalékok a narratív én elméletéhez című könyvének második, bővített kiadása.

A kötet az énépítő narratívák gondolkodásunkra, megértési folyamatainkra, kommunikatív aktusainkra, mindennapi problémamegoldó cselekvéseinkre gyakorolt hatását vizsgálja. Ennek jegyében kínál kritikai elemzést a kérdéskört érintő tudat-, kommunikáció és történetfilozófiai elméleteket, külön is kitérve a narrativitás történelmi megismerésben és médiakommunikációban játszott szerepére.
A könyv online változata az Akadémiai Kiadó elektronikus alapműveinek gyűjteményében (MERSZ) az alábbi linken érhető el: https://mersz.hu/kiadvany/1132/info/

Hivatkozás: Szécsi Gábor: A történetekbe zárt elme: Tudat-, kommunikáció- és történetfilozófiai adalékok a narratív én elméletéről. Második, bővített kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2023.

m1132atze cover