Intézetünk új rendezvénysorozatot hirdet A szelf metafizikája és fenomenológiája. Történeti és kortárs perspektívák címmel. A Klasszikus és Kora Modern Filozófiatörténet Kutatócsoport szervezésében  megrendezésre kerülő tavaszi szemináriumi előadássorozaton hazai és külföldi egyetemekről és kutatóhelyekről meghívott előadók fogják körüljárni a téma fontosabb kérdéseit.

  • Mi a szelf? Mi az „én”? Mi az a „valami”, amire az egyes szám első személyű személyes névmással referálunk?
  • Hogyan írhatjuk le a szelfet a metafizikai elméletek harmadik személyű és tudatos tapasztalat első személyű perspektíváiból? Hogyan informáljak, egészítik ki egymást, vagy éppen mondanak ellent egymásnak ezek a különböző perspektívák?
  • Mi a lényeges a szelf azonossága és kontinuitása szempontjából? Személyiségjegyeink, emlékeink, testünk, vagy talán valamiféle primitív „ez”-ség?
  • Hogyan szövődik bele a szelf a társadalom vagy éppen a kozmosz rendszerének szövedékébe és mennyiben határozzák meg ezek a tágabb kontextusok?

A szemináriumok minden érdeklődő számára nyitottak lesznek, személyes vagy online részvéttel. Az egyes alkalmakon 50 perc előadást 40 perc nyitott diszkusszió követ.

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

A félév programja:

Február 13.         Simon Attila (ELTE) – Barátság, életforma és beszélgetés Arisztotelésznél
Február 27.         Colin McGinn (Miami) – The Self and its Survival
Március 12.         Kovács Dániel Attila (FI, BTK) – A szelf metafizikája és fenomenológiája Plótinosznál és (psz.) Philoponosznál
Április 2.         Ambrus Gergely (ELTE) – Személyes azonosság: a személy redukálhatatlansága, minimális szelf és az önmagunk téves azonosításával szembeni immunitás
Április 9.              Heidl György (PTE) – Egy keresztény filozófus a 3. századi Rómában: Novatianus
Április 23.            Farkas Katalin (CEU) – Virtuális tárgyak és pótolhatatlan értékek
Május 7.               Bernáth László (FI, BTK) – A normatív én
Május 21.             Geréby György (CEU) – Halott lelkek: a személy és a feltámadás teológiai antropológiája
Június 4.              Vermes Katalin (EKKE) – Az „embodied” szelf problémája. Testetlenülés és testesülés ritmusai
Június 18.            Pléh Csaba (ELTE) – A szelf a mai pszichológiában. Interakciós és elbeszélő keletkezés és fejlődés felfogások

További részletek, illetve az előadások előzetes absztraktjai elérhetők az alábbi linken:
https://fi.abtk.hu/hu/1829-szelf-sorozat