deo
 
 
 

posztdoktori kutató

Email: zuh.deodath at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

MTA Lendület Értékek és Tudomány

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4166
 
B.7.12.
Kutatási terület
 

19-20. századi német ismeret- és tudományelmélet, fenomenológia, 20. századi magyar filozófia- és eszmetörténet, művészetelmélet

Kutatási projekt
 

 MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport

Oktatási tevékenység
 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Jovián, MMA Kiadó, Budapest, 2021.

„Vizuális kultúra. Egy definíció és egy definíció története”, Korunk 31 (2020), 7, 52–60.

“Art History without Theory. A Case Study in 20th Century Scholarship”, Croatian Journal of Philosophy 19 (2019), 2, 253-267.

„A művészettöténet mint az elméletalkotás motorja. Semper, Riegl, Lukács”, Magyar Filozófiai Szemle 63 (2019), 1, 156-185.

“The uncanny concept of Mannerism. A review of Arnold Hauser’s book on the origins of modern art, and its professional background”, Journal of Art Historiography, 21 (2019).